Strona GłównaO nasUsługi
Strona Główna

RA-FIN SP. Z O.O.

PROFESJONALNE BIURO RACHUNKOWO - FINANSOWE
PRACUJĄCE NA PROGRAMACH CDN-XL I OPTIMA FIRMY COMARCH
OFERUJE SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE USŁUG KSIĘGOWYCH:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
 • sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
 • ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb vat
 • ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych
 • kontrola należności i zobowiązań
 • monitoring i przygotowywanie płatności
 • przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
 • rozliczanie kosztów
 • ewidencja i rozliczanie nakładów inwestycyjnych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji CIT, PIT i VAT
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych
 • rozliczanie roczne działalności na podstawie ewidencji podatkowej
 • windykacja należności
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • opracowywanie zakładowego planu kont na życzenie klienta
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • przygotowywanie wniosków bankowych i leasingowych


KADR I PŁAC:

 • prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, nieobecności, badania lekarskie)
 • obsługa osobowa na podstawie umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z zus
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym podatku dochodowego od osób fiztycznych
 • sporządzanie deklaracji pfron i zus
 • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracownicznych i budżetowych
 • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.)
 • obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych

 

Strona Główna|O nas|Usługi