Strona GłównaO nasUsługi
Usługi

USŁUGI KSIĘGOWE:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
- weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
- sporządzanie planów amortyzacyjnych
- ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
- ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb vat
- ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych
- kontrola należności i zobowiązań
- monitoring i przygotowywanie płatności
- przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
- rozliczanie kosztów
- ewidencja i rozliczanie nakładów inwestycyjnych
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- sporządzanie deklaracji CIT, PIT i VAT
- sporządzanie sprawozdań statystycznych
- sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych
- rozliczanie roczne działalności na podstawie ewidencji podatkowej
- windykacja należności
- zakładanie działalności gospodarczej
- opracowywanie zakładowego planu kont na życzenie klienta
- opracowywanie polityki rachunkowości
- przygotowywanie wniosków bankowych i leasingowych

KADRY I PŁACE:

- prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
- prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, nieobecności, badania lekarskie)
- obsługa osobowa na podstawie umów cywilno-prawnych
- sporządzanie list płac
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z zus
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym podatku dochodowego od osób fiztycznych
- sporządzanie deklaracji pfron i zus
- przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracownicznych i budżetowych
- naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.)
- obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych
 
ZAPEWNIAMY ODBIÓR DOKUMENTÓW BEZPOŚREDNIO OD KLIENTA

POSIADAMY PRAKTYKĘ W PRACY NA PROGRAMACH UMIESZCZONYCH NA SERWERZE U KLIENTA


 


 

Strona Główna|O nas|Usługi